Tarieven Mediation & Conflictbemiddeling

Bij Mediation & Conflictbemiddeling betalen de partijen het uurtarief van de mediator gezamenlijk.

Mediation & Coaching Twenterand hanteert een inkomensafhankelijk tarieven systeem.

Hierdoor is mediation voor iedereen toegankelijk.

Mediation & Conflictbemiddeling

De uurtarieven worden vastgesteld aan de hand van inkomen en variëren van € 50,= tot € 105,= per uur en te verdelen over het aantal partijen. 

Om gebruik te maken van het inkomensafhankelijke tarief dient men bij het intake of oriënterende gesprek de 3 meest recente salarisstroken te overleggen. 

Bij echtscheiding wordt uitgegaan van het gezinsinkomen van beide partners. Bij de intake is het dan ook van belang dat u de 3 meest recente loonspecificaties van beide partners meeneemt.

Het uurtarief voor mediation €105,= per uur excl. 21% BTW  (uurtarief wordt na rato van het aantal partijen verdeeld)

Prijzen zijn exclusief 21% BTW, eventuele griffierechten en kosten van in te schakelen derden en advocaat.