Tarieven

Mediation & Coaching Twenterand kent per dienstverlening een tarieven overzicht.
Onder de kopjes hieronder treft u de tarieven per af te nemen dienst.

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om de kosten voor uw traject voor een deel vergoed te krijgen uit verschillende instanties. Hieronder leest u hier meer over.

Mediation & Conflictbemiddeling

Mediation & Coaching Twenterand hanteert op het gebied van Mediation & Conflict bemiddeling een inkomensafhankelijke bijdrage per partij.
Zo wordt mediation voor iedereen toegankelijk!

Coaching & Counselling

Hier treft u de tarieven voor de verschillende types Coaching & Counselling en Mijn Totaalplan, Tools 4 Your Life! als ook de tarieven voor de workshops waarvoor een bijdrage gevraagd wordt.

Loopbaanadvies & Recruitment

Hier treft u de tarieven met betrekking tot Loopbaanadvies & Recruitment als ook de verschillende workshops die gehouden worden t.b.v. loopbaanontwikkeling.

Vergoedingen

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor coaching-counseling (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
 • Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij uw werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

 • Via de ziektekostenverzekering
  Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching en/of counseling vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 • Via de belasting
  Wanneer u als particulier de kosten voor coaching en/of counselling zelf betaalt, dan kunt u deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

 • De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 • Via het UWV
  Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van uw herstel en reintegratie.
 • Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.