Familie Mediation

Een bekend gezegde zegt: Ruzie komt in de beste families wel eens voor! En dat klopt.
Ze hoeven echter niet voort te duren. Wanneer van beide of meerdere kanten de wil er is om er uit te komen, is een oplossing zeker voorhanden.

De vraag is alleen: Wie zet de eerste stap? Wie zet het eerst zijn/haar trots opzij.

Het feit dat u al deze site bezoekt, geeft aan dat ú er uit wilt komen! En dat is het begin.
Een conflict komt in de beste families wel eens voor! Maar ze hoeven niet voort te duren!

Een conflict komt in de beste families wel eens voor! Ze hoeven echter niet voort te duren!

Familie Mediation

U kent vast wel het programma "Het Familiediner" waarin Bert van Leeuwen op pad gaat om al lang strijdende partijen, veelal familieleden, weer bij elkaar aan één tafel te krijgen.

Dat is slechts de eerste stap!
Een eerste stap die de mediator, wanneer u zelf de stap naar de andere partij om mediation voor te stellen niet durft te nemen, vóór u kan nemen.

Daarna begint pas het echte werk!
Op neutraal terrein, de spreekkamer bij Mediation & Coaching Twenterand of een andere ruimte, komen de partijen bij elkaar aan tafel.

De mediator begeleidt het communicatie proces tussen de partijen en probeert ook de partijen eens in elkaars plaats te gaan staan. Omdenken! Hoe zou ik het vinden als ....?
Belangen in kaart brengen: waarom denkt de andere partij er zo over?
Begrip voor elkaar kweken. Misschien zijn uitspraken bij de één wel heel anders over gekomen dan de ander ze bedoeld had?

Kortom: partijen gaat proberen naar elkaar te "luisteren"! En niet alleen "horen wat men horen wil en er een eigen uitleg/draai aangeven"!

Onderschat dit niet! Het kost ontzettend veel energie en lef om uzelf tegenover uw dierbare, het is immers familie, zo kwetsbaar op te stellen en vooral om te proberen te begrijpen hoe de ander dacht dat een kwestie in elkaar zat.

Wanneer dat wederzijds begrip er is en men is bereid om de ander te vergeven is de oplossing nabij.

Het is echter ook belangrijk om afspraken te maken voor de toekomst! Stel u komt weer in een gelijksoortige situatie terecht? Hoe pakt u het dan aan met elkaar?

Afspraken kunnen worden vastgelegd in een "vaststellingsovereenkomst". Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en neemt u mee de toekomst in waarin u weer samen kunt optrekken.

Immers het conflict is in der minne geschikt op een dusdanige wijze dat u gezamenlijk weer verder kunt?

Erfeniskwestie

Een erfenis wordt soms een "ergernis"! Helaas!

Ondanks dat een overledene een testament heeft opgesteld komt het nogal eens tot strijd tussen de erfgenamen, omdat:
- het niet eerlijk verdeeld is
- de een vind dat hij/zij meer voor de overledene heeft gedaan bij leven dan de ander en daardoor het recht heeft om...

Er komen echter ook erfenissen voor waarbij nabestaanden weer een nieuwe partner krijgen en er bijvoorbeeld kinderen uit een eerdere relatie zijn die hun deel van de erfenis van de overleden ouder op (kunnen) eisen.

Of erfenissen waarbij er geen testament is opgemaakt en de wettelijke regels in acht genomen moeten worden waar de erfgenamen het dan niet over eens zijn.

Ook hier is het zaak om de partijen met elkaar om tafel te brengen. Duidelijk in kaart te brengen wat de erfenis inhoudt en hoe er volgens de regels verdeeld zou moeten worden.

Partijen geven aan hoe zij vinden dat er een eerlijke verdeling plaatsvindt.
Ook hierin worden weer de belangen van de partijen in kaart gebracht.

De mediator gaat proberen om de partijen zich in elkaar gezichtspunt te verplaatsen en proberen te bedenken hoe zij zich zouden voelen.

Wanneer er wederzijds begrip is, kan vaak al de balans opgemaakt worden en kunnen de afspraken omtrent de verdeling van de erfenis in een "vaststellingovereenkomst" worden vastgelegd.

Het is bij een erfenis verstandig om deze vaststellingovereenkomst in een notariële akte op te laten nemen zodat de erfenis een excecutoriale titel verkrijgt.

Wanneer er onroerende zaken in de te verdelen boedel zitten is het zelfs verplicht de afspraken en overdracht bij notariële akte te laten passeren.

 

Mediation & Coaching Twenterand is aangesloten bij: