(Echt)Scheiden

(Echt)Scheiden is al een emotioneel besluit op zich. Als er dan ook kinderen bij betrokken zijn wordt het er al niet makkelijker op.

De 3 hoofdpijlers van een scheiding zijn:
-    echtscheidingconvenant:  waarin alle afspraken worden vastgelegd. Zowel financieel als praktisch.
-    ouderschapsplan:  waarin de zorg voor de minderjarige kinderen wordt vastgelegd
-    alimentatiebepaling:  zowel kinderalimentatie en indien nodig de partneralimentatie

Het eerste gesprek is een oriënterend cq. intake-gesprek van maximaal een uur, is kosteloos.
Dit is een belangrijk gesprek: u bepaald hier of u het vertrouwen heeft in de mediator om deze zaken voor u te gaan regelen.

Besluit u om met ons het traject in te gaan dan stellen wij de mediationovereenkomst op en krijgt u van ons overzichten en formats om vooraf al zoveel mogelijk zelf op te zoeken en over na te denken.

Nadat alle stukken zijn opgesteld en u staat beiden achter de inhoud van de stukken worden ze voorgelegd aan de advocaat die ook uw echtscheiding bij de rechtbank zal indienen. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden (ten tijde van het opstellen van deze informatie).

Wanneer ook de advocaat geen op- en of aanmerkingen op de stukken heeft maken we deze definitief door te ondertekenen. Ook dan pas gaat u officiële documenten ophalen bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Deze mogen bij het indienen van de stukken niet ouder zijn dan drie maanden.

Bent u in het buitenland getrouwd?

Dan is het belangrijk om in het begin van het traject al te traceren óf en waar de officiële documenten zijn aan te vragen. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij voorbeeld.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een gemiddelde echtscheiding bij Mediation & Coaching Twenterand bedraagt ca. 2,5 maanden. We hebben het hier dan over het tijdstip van het moment van de intake tot en met het afgeven van de beschikking door de rechtbank.
Dit is slechts een richtlijn waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Moeilijke communicatie?

Soms is het lastig voor echtelieden om gezamenlijk aan tafel te zitten en rustig met elkaar te bespreken hoe zaken geregeld moeten worden.
Er bestaat een mogelijkheid om gesprekken met echtelieden separaat (in mediation-termen: caucus) te voeren waarna wij een lijst van "overeenkomst en dispuut" voor u opstellen.

Aan de hand daarvan zullen dan de dispuut-punten nog met elkaar besproken moeten worden waarna de stukken kunnen worden opgesteld.

Tarief

Ook voor echtscheiding kent Mediation & Coaching Twenterand een inkomensafhankelijke tariefstelling. Hiervoor dient u bij aanvang van de mediation de laatste 3 salarisstroken van beide echtelieden te overleggen waarna het uurtarief kan worden vastgesteld.
De tarieven variëren tussen € 50,= per uur en € 105,= per uur exclusief 21% BTW.