Dineke BlogtOp deze pagina probeer ik regelmatig te bloggen over onderwerpen die betrekking hebben op onderdelen van mijn werk, mijn leven en van de dienstverlening van Mediation & Coaching Twenterand. 

Een mooie voordeur is geen garantie voor de veiligheid erachter!

Ik ben daar wel eens jaloers op. Ondanks dat ik een heel mooi huis woon (vind ik zelf) en ook wel een mooie voordeur heb, ben ik niet zo van de juiste versiering en styling van de woning. Mijn gebrek noem ik het dan wel eens.

Ik vind het wel belangrijk dat we goed te eten hebben en gezellig met elkaar aan tafel zitten of op de bank kunnen hangen. Met elkaar kunnen praten over de dingen die ons bezig houden of in onze omgeving gebeuren. Er liggen wel stofjes op de vloer en er zit her en der ook wel een spinrag. Oh ja de was is ook niet altijd direct weggewerkt en op het aanrecht staan wel eens vuile borden. Nee, ik ben verre van perfect! En dat vind ik prima.

We LEVEN in ons huis!

In mijn werk echter kom ik mensen tegen die WEL in het eerste soort huizen wonen. Alles netjes aan kant. Kinderen netjes in de plooi, vader (vaak) een hele goede baan, moeder een modelvrouw. Hm…

En als je de mensen spreekt: bijzonder aardig, charmant, altijd een glimlach en “no-care-in-the-world”.

Totdat…. Er scheuren komen in: de relatie tussen de ouders/volwassenen. De kinderen gaan puberen en zich gaan afzetten tegen de orde en netheid en hun eigen leven willen gaan bepalen. Kortom er spanningen gaan ontstaan in het keurige leventje dat er tot dan toe werd geleid.

Vaak door veranderingen van of door de persoonlijkheid van één of meerdere van de bewoners vinden er vervelende situaties plaats. Veranderingen die te maken hebben met het niet meer kunnen controleren van het perfecte leventje dat er tot dan toe geleid is.

Wanneer de scheuren barsten worden komen de ware leefomstandigheden pas aan het licht. Dan pas komt er naar buiten in wat voor onderdrukking er soms jarenlang geleefd is.

Cijfers tonen bijvoorbeeld aan dat elk 10e kind te maken krijgt met mishandeling, niet alleen fysiek maar ook mentaal. De cijfers rond partnergeweld/huiselijk geweld zijn dan ook schrikbarend te noemen.

Een korte weergave: De betreffende onderzoeken zijn op te vragen via info@stichtingzijweg.nl.

Geschat wordt dat er jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld dat wordt gepleegd door ongeveer 100.000 à 110.000 verdachten.

Bij de verdachten is 87% man en 13% vrouw.

Bij de slachtoffers van evident huiselijk geweld is ongeveer 60% vrouw en 40% man.

Ruim een derde van de slachtoffers geeft aan ook dader te zijn. (Van Dijk, Flight, Oppenhuis & Duesmann, 1997; Van der Veen % Bogaerts, 2010)

Elk jaar zijn er tussen de 120 en 150 dodelijke slachtoffers (60 - 75 vrouwen, 25 mannen, 40-50 kinderen).


20% van de moeders geeft aan dat lichamelijk geweld één van de redenen voor hun scheiding is geweest (bron: CBS, 2006 op basis van anonieme vragenlijsten). Dit geldt ook voor 10% vrouwen zonder kinderen. 1% van de vaders en 1% van de mannen zonder kinderen noemt eveneens geweld als reden voor de scheiding. 10% van de moeders noemt het geweld de hoofdreden voor de scheiding (E-Quality, september 2008).

Omdat de kans groot is dat plegers het geweld ontkennen, omdat meer mannen dan vrouwen pleger zijn en omdat meer vrouwen dan mannen de scheiding aanvragen (70% om 45%, De Graaf, 2006), kunnen we schatten dat geweld één van de oorzaken is in een hoog percentage scheidingen (schatting: omstreeks 12%). Naar schatting is in 6% van de scheidingen geweld de hoofdreden om te scheiden.

Na de scheiding worden ongeveer net zoveel vrouwen mishandeld als tijdens de relatie (bron: Advies- en onderzoeksgroep Beke, 2007).

Ongeveer 10% van de scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn worden onderzocht door de Raad voor de Kinderbescherming (bron: www.kinderbescherming.nl).

Ongeveer 5% van de scheidingen is er sprake van éénhoofdig gezag en dit percentage is de laatste jaren sterk dalende (E-Quality, september 2008). Eenhoofdig gezag wordt uitgesproken omdat één van beide ouders geen gezag wil, en deels omdat één van de ouders geen gezag van de rechter krijgt. Meestal is er dan sprake van huiselijk geweld. In 4% van de scheidingen gaat het om éénhoofdig gezag voor de moeder en in 1% voor de vader.

Ongeveer 3 á 4% van de scheidingen is er sprake van afwijzing van omgang (bron: Raad voor de Kinderbescherming, 2008; Spruijt, 2007; referenties beschreven in E-Quality, 2008). Dit is dus veel lager dan het aantal echtscheidingen met kinderen waar partnermishandeling reden voor scheiding is.

Zo'n 70.000 vrouwen zijn naar schatting jaarlijks slachtoffer van stalking (bron: AD 31.05.07).

Naar schatting zijn tussen 107.000 en 160.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van kindermishandeling (bron: Van IJzendoorn et al., 2007; Lamers-Winkelman et al, 2007).

100.000 tot 200.000 kinderen per jaar zijn getuigen van geweld (bron: Ministerie van Justitie, 2006; Lamers-Winkelman et al., 2007). Van deze kinderen raakt het grootste deel getraumatiseerd en 30-40% wordt zelf eveneens fysiek mishandeld (bron: Baeten en Geurts, 2002).

Het aantal kinderontvoeringen is in 2011 toegenomen. Vorig jaar zijn 249 kinderen door 164 ouders zonder toestemming meegenomen of niet teruggekeerd van een vakantie. Het betrof zowel internationale kinderontvoering vanuit Nederland als naar Nederland. Dit is een toename van 30% ten opzicht van 2010 (Centrum Internationale Kinderontvoeringen, 2012)

John van de Heuvel kan dus voorlopig nog wel even voort met zijn programma “Ontvoerd”. Schrijnend dit soort cijfers.

En dat heeft dan eigenlijk niets te maken met de grootte van de woning waarin men woont. Het kan ook in een rijtjeshuis plaatsvinden, in een flat op 5 hoog of in een landelijk gelegen boerderij.

Ik rijd in ieder geval met een andere blik door een nieuwbouwwijk en ben niet meer (zo) jaloers op een mooie voordeur en gestylde versieringen en inrichtingen.

Het kan bij je buren plaatsvinden zonder dat je het merkt!

Een oprechte lach op het gezicht. Een goed gesprek aan een keukentafel of op de loungebank. Zo af en toe een keer een meningsverschil (mag ook gepaard gaan met een keer geschreeuw hoor of een hard dichtslaande deur) als je daarna maar uitpraat en er van leert.

Dat zijn de dingen die er toe doen!

Stichting Zijweg is de stichting waar ik onlangs ambassadeur van mocht worden om vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld te kunnen steunen en hen een stem te geven. www.stichtingzijweg.nl