Dineke BlogtOp deze pagina probeer ik regelmatig te bloggen over onderwerpen die betrekking hebben op onderdelen van mijn werk, mijn leven en van de dienstverlening van Mediation & Coaching Twenterand. 

Goede isolatie nodig?

Zoals men wellicht merkt in de uitingen die ik via Facebook verspreid, houd ik me de laatste jaren wat intensiever bezig met het coachen en begeleiden van cliënten die komen uit een relatie waarin partnergeweld werd toegepast.

Deze cliënten hebben door de jaren heen in die relatie een geweldige deuk opgelopen in hun zelfbeeld en “eigen waarde gevoel”.

Let wel: partnergeweld betekent niet alleen fysiek geweld. Hieronder vallen ook zaken als (voornamelijk) geestelijk misbruik en geweld en zelfs sexueel misbruik.

Partnergeweld in een relatie is in veel gevallen te betekenen als het lijden aan het Narcistisch Persoonlijkheids Stoornis (NPS) door de “dader”. Deze gedragsstoornis staat vaak niet op zichzelf maar gaat ook vaak gepaard met andere gedragsstoornissen. De D’s en A’s als in AD(H)D, ODD, Asperger etc.

NB: mensen die aan deze stoornissen lijden zijn zeker per definitie geen “Narcist”. Ik bedoel te zeggen dat mensen die uitmonden in het zijn van een narcist en derhalve de gedragsstoornis NPS zouden hebben vaak ook een of meerdere van de andere gedragsstoornissen vertonen.

Voordat ik verder ga, even de volgende verduidelijking: daar waar “hij” staat kan ook “zij” staan. Hoewel er geen 100 % betrouwbare cijfers zijn naar schatting 70% van de slachtoffers vrouw en 30% man.

Het is echter maar uiterst zelden dat de diagnose NPS wordt gesteld. Eén van de kenmerken van NPS is een hoge mate van zelfoverschatting en zelfliefde. In de ogen van de “slachtoffers” ligt het nooit aan de Narcist maar altijd aan een ander. En die ander heeft dus een probleem. De Narcist in 99 van de 100 keren nooit.

Bij een Narcist draait alles om controle. Hij wil niet alleen controle over zijn leven maar ook over dat van de mensen die dicht bij hem staan en waarmee hij een eenheid vormt. Denk hierbij aan het gezin waar hij deel van uit maakt of in de werksfeer.

Dit kan zijn zijn partner maar ook eventuele kinderen. Hij wil controleren waar ze zijn, wat ze doen, met wie ze zijn en hoe ze dingen doen. Het liefst wil hij dat de zaken zo worden uitgevoerd zoals hij ze doet.

En daar zit hem nou net de kruks: doordat hij zichzelf zo perfect vind zal niemand het zo doen zoals hij het zou hebben gedaan. Je kunt het dus nooit goed doen!

Hij vindt altijd wel een reden om zijn partner/kinderen/ondergeschikten af te snauwen en te kleineren.

Ik hoor u denken: ongelofelijk! Belachelijk! Zo iemand moet je aanpakken!

Ja, klopt. Dat zou moeten! Maar herkent u ze?

Herkenning van een narcist is namelijk een bijzonder lastige materie. De eenheid waar hij onderdeel van uitmaakt zal hem namelijk nooit verraden! De eenheid waar hij onderdeel van uitmaakt zitten in een groot loyaliteitsconflict!

Huh, hoezo?

Afhankelijk van het type narcist waarmee je te maken hebt zal de onderdrukking bij een hoger intelligentie niveau, geraffineerder zijn. Deze types gebruiken minder fysiek geweld, hoewel ze het wel kunnen hoor, maar meer de geestelijke onderdrukking.

De Intelligente Narcist (IN), om hem zo maar even te noemen, heeft vaak een goede baan. Een goed inkomen, huisje-boompje-beestje, een modelgezin en een mooie auto voor de deur. Voor de buitenwereld is alles perfect.

Zodra je echter achter die voordeur zou kunnen kijken en het ware leven daar zou kunnen ervaren (dat laten ze u echter nooit zien!) zou men het misschien kunnen herkennen. De onderdrukking van het gezin waar hij deel van uit maakt. De gezinsleden zijn dan ook vaak wat onzekere mensen, heel meegaand, confrontatie vermijdend gedrag vertonend. Ze ogen huiselijk en proper, vriendelijk doch afstandelijk, enorm op hun hoede en tijdsbewust. Immers alles moet tip-top (huishouden) in orde zijn om de torn en woede van de N niet over zich af te roepen.

In de extreme gevallen zie je zelfs dat er een verwijdering tot zelfs een volledige isolatie van de familie en vrienden van voor de relatie met de IN heeft plaatsgevonden. Zij zullen namelijk ook nooit voldoen aan de hoge eisen die een IN stelt aan de mensen om hem heen.

Wat ik al zei: iemand die in een dergelijke relatie is verwikkeld heeft het niet voor het zeggen wat hij/zij wil doen. De N komt op één!

Om terug te komen op de titel van deze blog, “Goede Isolatie Nodig?”, moge het nu wel duidelijk zijn dat ik het niet heb over bouwmaterialen die ik te koop aan bied. Zeker niet.

Als men al de stap durft te nemen om uit de relatie met partnergeweld te stappen, is men nog niet onder de controle van de N vandaan. Hij zal namelijk tot in lengte van jaren proberen het leven van zijn ex-partner te blijven controleren, te blijven infiltreren, te blijven frustreren.

Dat is nu juist het moment waarop het slachtoffer het heel erg moeilijk krijgt, maar tegelijkertijd ook de vrijheid krijgt waar hij gedurende de relatie zo naar verlangd heeft.

Maar als men de stap neemt… Waar moet men dan naar toe? Immers de isolatie werkte zo goed de afgelopen jaren. Mensen waar men in het verleden op kon bouwen willen nu toch niets meer van hen weten? Zo heeft de N zijn “isolatietechniek” wel ingeprent bij het slachtoffer.

Het slachtoffer krijgt het eveneens moeilijk omdat hij veelal in het ongewis is gelaten op verschillende aspecten van het leven. Denk aan bankzaken, verzekeringen, zorg, wonen en welzijn. Dit lag allemaal onder de controle van de N.

Ook hiermee had de N alle controle over zijn eenheid waar hij deel van uitmaakt. Die onwetendheid is lang niet in alle gevallen een kwestie van gemak. “Och hij kan dat toch veel beter!” Het is in veel gevallen voorzichtigheid om niet in conflict met de N te geraken. Het zijn in veel gevallen ook de gebieden waarop ze gekleineerd werden en hen goed is ingepeperd dat ze het toch niet kunnen!

De hamvraag is dus: Waar kan men naartoe?

Stichting Zijweg steunt slachtoffers van partnergeweld en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met partnergeweld en/of stalking en behartigt hun belangen en die van hun eventuele kinderen.

Partnergeweld is een enorm onderschat maatschappelijk probleem. Niet alleen wordt het aantal slachtoffers veelal onderschat, maar ook de impact van partnergeweld op de slachtoffers. Eén van de onderschatte problemen is, dat een zeer groot deel van deze slachtoffers en hun kinderen -ook na het eventueel verbreken van de relatie- geconfronteerd wordt met vele problemen.

Ook vraagt Stichting Zijweg bijzondere aandacht voor taboe-doorbreking bij verborgen geweld: vrouwen/mannen die niet met hun verhaal naar buiten kunnen of durven komen. En aandacht bij officiële instanties om het probleem erkend te krijgen.

Denk aan de relatie-drama’s die zich de afgelopen weken hebben voorgedaan waarbij vrouwen om het leven zijn gekomen door geweld van hun ex-partner. Ondanks dat zij al vele malen signalen hebben afgegeven werden ze niet gehoord en moesten ze dit met hun leven bekopen.

Deze drama’s maken echter tegelijkertijd duidelijk hoe ernstig de problemen rond partnergeweld zijn en dat de omvang hiervan nooit 100% achterhaald kan worden omdat zij onzichtbaar is voor de buitenwereld.

Ik wil met deze blog mijn bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe dat er heerst omtrent partnergeweld en narcisme.

Dat slachtoffers hier niet openlijk voor uitkomen is duidelijk. Toch wil ik graag de aandacht vestigen dan op de routes die, vertrouwelijk, te bewandelen zijn:

Stichting Zijweg: www.stichting-zijweg.nl en mail: info@stichting-zijweg.nl

Mediation & Coaching Twenterand: www.mediationtwenterand.nl en mail: info@mediationtwenterand.nl