Dineke BlogtOp deze pagina probeer ik regelmatig te bloggen over onderwerpen die betrekking hebben op onderdelen van mijn werk, mijn leven en van de dienstverlening van Mediation & Coaching Twenterand. 

Scheiden = rouwen om dat wat was en had kunnen zijn!

Een scheiding is te vergelijken met een rouwproces. Een rouwproces kent volgens Elisabeth Kübler Ross een aantal fasen zoals we hieronder zien.

Niet iedereen doorloopt die fasen in dezelfde volgorde, al doet dit model dat wel vermoeden, en ook niet in dezelfde intensiteit. Immers iedereen is weer anders.

Scheiden heeft een zeer grote impact. Je ooit zo vertrouwde leven staat op zij kop en emoties gieren door je lijf… maar het leven gaat verder. Je wordt door elkaar geschud en bent misschien wel het noorden kwijt. Je bent overweldigd door alle zaken die er te regelen vallen en vooral bezorgd om je kinderen. Op korte termijn verandert er heel wat en je vraagt je af hoe je dat allemaal gaat bolwerken.

Echter je eerste aanpak bepaald hoe je het verdere proces, met je toekomstige ex en je kinderen, doorloopt en de heftigheid van dat proces.

Kun je nog respect opbrengen voor elkaar? Kun je nog op een civiele wijze met elkaar communiceren?

Als dat laatste nog enigszins kan zoek dan een mediator in de buurt om je te begeleiden bij het maken van de afspraken. Hij/zij heeft de juridische kennis rondom een scheiding en kan jullie begeleiden in het communicatie traject.

Worden jullie dan nooit eens boos op elkaar tijdens dat traject? Jazeker wel. En dat hoort ook zo. Immers je gaat elkaar heel anders leren kennen. Je geeft tijdens deze gesprekken je nieuwe grenzen aan voor jou toekomst. En je toekomstige ex ook!

Jullie moeten beslissingen nemen om het leven dat jullie samen hebben opgebouwd te gaan verdelen.

Jullie moeten beslissingen nemen hoe jullie met jullie kinderen om willen gaan na jullie scheiding. Want jullie relatie mag dan wel over zijn….. die met jullie kind(eren) zeer zeker niet.

Het is zeker niet ondenkbaar om ook de kinderen in dit proces te betrekken.

Ik voel dat een groot aantal mensen nu schrikken: kinderen moet je niet betrekken bij een scheiding!

Dat klopt! Niet in alle zaken moet je kinderen betrekken, zoals financiën, het huis, de auto’s, en alle andere zaken waar jullie je druk over moeten maken.

Maar een belangrijk deel van een scheidingsconvenant is het Ouderschapsplan en dat gaat over… de kinderen!

Het is zeker niet ondenkbaar dat, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zij daar over mee praten of dit gezamenlijk met jullie (en de mediator) bespreken.

In mijn praktijk maak ik ruimte en tijd vrij om met de kinderen en de ouders die bij een scheiding betrokken zijn in gesprek te gaan. Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren op een scheiding.

Hoe gaan ze daar mee om? Zie je door je eigen verdriet en rouwproces wel werkelijk waar je kind door heen gaat of hoe hij/zij het ervaart?

Het verschilt per situatie hoe een kind reageert wanneer hij of zij hoort dat zijn of haar ouders gaan scheiden. Voorop staat dat een scheiding een ingrijpende gebeurtenis is voor een kind. Wanneer je als ouder zelf vol emoties zit omdat je net hebt besloten dat jij en je partner uit elkaar gaan, kan het lastig zijn om voldoende aandacht te hebben voor de reactie van je kind. Hieronder leest je mogelijke reacties van kinderen wanneer ze horen dat hun ouders gaan scheiden.

1. Verdriet, boosheid en angst: Emoties zoals verdriet, boosheid en angst spelen in veel gevallen een rol. Kinderen zijn boos omdat hun ouders gaan scheiden of verdrietig omdat mama of papa ergens anders gaat wonen. Ook kunnen kinderen bang zijn; hoe moet het verder nu papa en mama gaan scheiden?  Het is belangrijk ruimte te geven voor deze emoties. Het is begrijpelijk dat een kind verdrietig of boos is. Luister naar uw kind en praat over de gevoelens van uw kind.

2. Opluchting: In sommige situaties zijn kinderen al lange tijd getuige geweest van de ruzies tussen ouders. Een scheiding kan betekenen dat er een einde komt aan de strijd tussen ouders. Kinderen kunnen opgelucht zijn dat er eindelijk verandering in de situatie komt.

3. Stil en teruggetrokken: Kinderen kunnen zich in de steek gelaten voelen wanneer ze horen dat hun ouders gaan scheiden. Waarom overkomt dit hem of haar? Kinderen kunnen stiller worden en zich gaan terugtrekken. Dit kan samengaan met een schuldgevoel. Kinderen zijn gauw geneigd te denken dat het door hun komt dat hun ouders gaan scheiden. Ook hier is het belangrijk aandacht te hebben voor deze emoties en erover te praten met uw kind.

4. Fantaseren: Wanneer een kind eenmaal weet dat papa en mama gaan scheiden, kan hij of zij gaan fantaseren dat ouders weer bij elkaar komen. Dit kan voortkomen uit de gedachte dat kinderen vaak niet willen dat hun ouders gaan scheiden. Soms denken kinderen dat ze een rol kunnen spelen in het weer bij elkaar brengen van papa en mama. In dit geval is het belangrijk om samen als ouders duidelijkheid aan uw kind te bieden en bijvoorbeeld uit te leggen dat het huwelijk echt voorbij is.

5. Non-verbale reacties: Heel jonge kinderen hebben vaak minder mogelijkheden om zich verbaal te uiten en bijvoorbeeld te vertellen wat hun dwars zit. Kinderen kunnen dan reageren met bijvoorbeeld nachtmerries, buikpijn of eetproblemen. Soms lijkt dit niet direct te worden veroorzaakt door de scheiding. Het is echter belangrijk ook stil te staan bij het non-verbale gedrag van een kind.

Tot slot: geef ruimte voor de reactie van uw kind!

Een scheiding brengt veel gevolgen met zich mee voor een kind; zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Soms ben je je als ouder hier niet van bewust. Tegelijkertijd willen alle ouders het belang van hun kind voorop stellen en wil iedereen het beste voor zijn kind. Praat met uw kind en maak hem of haar duidelijk dat je altijd van uw kind blijft houden. In ons ebook leest je meer tips over hoe je uw kind het beste kunt helpen in de periode voor, tijdens of na de echtscheiding.

Het is heel goed om de ruimte te bieden voor vragen en verduidelijking. En met alle goede bedoelingen van de ouders, de verduidelijking die ze geven is toch vaak gekleurd. Een onafhankelijke derde kan ze soms net even iets helderder uitleggen wat er speelt.

Wilt u hier eens over doorpraten of meer informatie over hebben, dan kan dat.

Stuur een mail naar: info@mediationtwenterand.nl voor het maken van een vrijblijvende afspraak.