Dineke BlogtOp deze pagina probeer ik regelmatig te bloggen over onderwerpen die betrekking hebben op onderdelen van mijn werk, mijn leven en van de dienstverlening van Mediation & Coaching Twenterand. 

Kindermishandeling gevolg van combinatie gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen die geschilderd worden door de slachtoffers, lees ex-partners, variëren maar vertonen in veel gevallen ook overlap.

Een gedragsstoornis waar ik wel vaker over schrijf is het Narcistisch Persoonlijkheidsstoornis (NPS). Belangrijkste kenmerken van deze stoornis zijn terug te lezen op mijn site : http://mediationtwenterand.nl/volwassen-cc

Wanneer er echter kinderen in het geding zijn deinzen Narcisten ook niet terug om de kinderen bij de niet verzorgende ouder weg te houden. Dit betreft zowel mannen als vrouwen.  We spreken dan over ouderverstoting of Parental Alienation Syndrom (PAS)

Een ander gedragsstoornis waarbij de relatie met de kinderen en ook de aandacht voor de verzorgende ouder een belangrijke rol speelt is het Syndroom Von Munchhausen (by proxy) (MBPS). Zoals een narcist graag in de belangstelling staat en zowel op negatieve als positieve wijze zich wil baden in de aandacht van anderen, zo zoekt een ouder/verzorger die lijdt aan MBPS, en eveneens in de meeste gevallen niet gediagnosticeerd, de aandacht van anderen door een kind (of partner of dier) op enigerlei wijze “ziek” te maken. Dit kan zowel fysiek (vergiftiging of slechte verzorging) alsook geestelijk (aanpraten van een syndroom, kwalen of geestelijke toestand die niet aantoonbaar zijn).

Kenmerkend voor MBPS is dat de pleger om persoonlijke aandacht van medische hulpverleners, alsook omstanders in de directe omgeving, vraagt door een aan zijn zorg toevertrouwd kind (partner of dier) ziektes, kenmerken van ziektes, of verwondingen toe te brengen en als patiënt aan deze hulpverleners aan te bieden. Van de mensen in de directe omgeving dwingt de pleger vooral veel respect af en eer en lof dat de pleger een sterke persoonlijkheid is en al deze last draagt. Die hij/zij natuurlijk zelf veroorzaakt.

In veel gevallen is de pleger zelf een zorgverlener die patiënten of kinderen professioneel geruime tijd onder zijn of haar hoede heeft. De ziekte is een psychiatrische aandoening waarbij de pleger ook zichzelf “ziek” kan maken en fantasieverhalen (gebaseerd op de bij de pleger bekende ziektebeelden) afsteekt over ziektes bij zichzelf.

Patiënten en plegers ondergaan vaak veel onderzoeken waaruit geen hard bewijs van de geveinsde aandoeningen voortkomt. Ook is de pleger geneigd om stad en land af te reizen met de patiënt om maar bijval te krijgen voor de ziektebeelden. Wanneer de medische hulp echter te dichtbij komt zal de pleger deze hulp veelal neersabelen als niet competent en verdere onderzoeken en behandeling elders weer opnieuw opstarten. Op deze wijze blijven ze gegarandeerd van aandacht van hulpverleners en de directe omgeving.

Overlappende kenmerken

Zowel NPS als MBPS zijn dus aandachtsziekten door de pleger en worden beiden in de psychische handboeken DSM-IV en V geclassificeerd als ernstige gedragsstoornissen.

Echter vanuit het zelfbeeld dat de pleger heeft van zichzelf wordt er bijna nooit een diagnose gesteld. Medische hulpverleners willen veelal geen gezichtsverlies lijden door geen diagnose te stellen over de “aangeboden patiënt” met de pleger die zeer overtuigend de symptomen kan omschrijven ondersteund door de psychische manipulatie die het slachtoffer heeft doen geloven dat hij/zij daadwerkelijk ziek is.

Zowel de Narcist als de pleger van MBPS zijn geboren manipulatoren. Ze zijn vaak zeer deskundig, hebben deskundigheid verworven door steeds grensverleggender in hun manipulaties te werk te gaan.

Deze overlap maakt ook dat een relatie met een narcist/mbps alleen kan worden volgehouden door een partner die volledig mee gaat in het verhaal en de manipulaties ten volle geloofd. Bij enige twijfel of noem het inzichtelijkheid van de andere kant gaat de relatie scheuren vertonen en lijdt dit tot een breuk. Dit weer volledig ten voordele van de dader, immers het levert weer aandacht op.

In mijn praktijk begeleid ik de (ex)partners (overlevende) om hen te leren omgaan met de gedragingen van de plegers/Narcisten. Kennis is hierin het sleutelwoord.

De relatie zal niet hersteld worden. Wel zal de “overlevende” voor dat stuk aan contact dat er is kunnen leren dat het in de eerste plaats niet aan hen ligt. En beter toegerust worden om de manipulaties, die ongestoord doorgaan, te kunnen doorzien en naar waarde te schatten.

De coachingsmethodiek die we daarvoor gebruiken is uitermate geschikt om de overlevende weer in zijn/haar eigen kracht te zetten waardoor de kans op een waardevol leven weer mooie vormen aan kan nemen. Kennisoverdracht is daarbij een sleutelwoord.

Wilt u hier meer over weten? Maak een geheel vrijblijvende afspraak via info@mediationtwenterand.nl.

Mediation & Coaching Twenterand is een praktijk voor:

  • Mediation en Scheidingsbemiddeling
  • Coaching en Counseling bij verschillende levensvraagstukken
  • Loopbaanadvies en Recruitment.

www.mediationtwenterand.nl   telefoon: 06-13338388  Kreuzendijk 1, 7671 SC Vriezenveen