Dineke BlogtOp deze pagina probeer ik regelmatig te bloggen over onderwerpen die betrekking hebben op onderdelen van mijn werk, mijn leven en van de dienstverlening van Mediation & Coaching Twenterand. 

Dat zouden meer kinderen moeten doen!

Kinderen onderzoeken maatschappelijke problemen tijdens les Maatschappijleer

Al is de leugen nog zo snel.... Hypochondrie vs Manipulatie!

Zo die titel staat! Oh ja, maar wat staat er nu. Enige uitleg is misschien voor de minder medisch/psychisch onderlegden niet geheel overbodig. 

Scheiding: "Laat de kinderen maar zitten!"

Je gaat of bent gescheiden en je ex-partner weet je kinderen en de omgangsregeling zover te manipuleren dat je de kinderen niet meer ziet en ze niet meer naar je toe willen. Je wordt als ouder “verstoten”.

Wat doe je?

Schakel je een advocaat in en ga je de strijd aan? Sta je op het moment dat je de kinderen op zou halen voor het verblijf bij jou voor de deur staan? Laat je de politie komen? Instanties als Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, wijkagent optrommelen?

Of ga je lijdzaam toezien? Afwachten of de kinderen later, als ze zelf groot genoeg zijn, bij je komen?

Kindermishandeling gevolg van combinatie gedragsstoornissen

Kindermishandeling op zich is natuurlijk al verschrikkelijk. Wanneer men echter kan herkennen dat de ouder/verzorger lijdt aan een gedragsstoornis is het niet goed te praten maar wel verklaarbaar en mogelijk zelfs behandelbaar. Echter wanneer de dader zijn gedrag niet (h)erkent of open staat voor behandeling is er geen verbetering mogelijk. Allereerst zal de diagnose gesteld moeten worden

In mijn praktijk zie ik verschillende voorbeelden voorbij komen van gedragsstoornissen bij een ouder/verzorger die niet gediagnosticeerd worden omdat de betreffende ouder niet (h)erkent een probleem te hebben maar dat het vooral aan de ander ligt. Wel is duidelijk dat de kinderen hier in de meeste gevallen de dupe van zijn.

Narcisme: Gedragsstoornis in een rookgordijn!

Je zit in het theater. Op het podium dwarrelt het rookgordijn en langzaam maar zeker doemt met groots vertoon een machtig figuur op uit de rook: de ster van het stuk!

Zondag…. Wasdag! Mijn “Vluchtdag”!

Afgelopen zondag was voor mij wasdag! Nee het verdient geen schoonheidsprijs om zondagswerk te verrichten maar de machine heeft op hoogtoeren gedraaid.

Zo ook mijn gedachten trouwens…

Mijn gedachten waren gewijd aan de dag ervoor en de verhalen die ik heb mogen horen en de krachtvrouwen die ik heb mogen ontmoeten tijdens de Empowerment Day van de Stichting Zijweg.

Ook daar had ik de zondag, heerlijk alleen thuis (met mijn was….), echt even voor nodig.

Ik spreek ook heel bewust over “mogen”. Het vertrouwen dat mij en de andere ambassadeurs van St. Zijweg geschonken werd door de “overlevenden” (survivors) vond ik overweldigend.

Yes!! Ik zit in een depressie!!

Niemand, die daadwerkelijk in een depressie zit, zal dit ooit denken.

Sterker nog, wanneer men geen “way out” meer ziet, gaan er hele andere gedachten spoken.

Toch is het niet per sé negatief dat we in een depressie of even niet zo lekker in ons vel zitten.

Ik durf zelfs te stellen dat we dat nodig hebben!!

Een mooie voordeur is geen garantie voor de veiligheid erachter!

Rijdt u wel eens door een nieuwbouwwijk? Nieuwe huizen, vrijstaande, mooie huizen.

Mooie oprit met daarop een evenzo mooie auto. Een mooie voordeur en afhankelijk van de tijd van het jaar een passende gestylde versiering erbij.

Goede isolatie nodig?

Zoals men wellicht merkt in de uitingen die ik via Facebook verspreid, houd ik me de laatste jaren wat intensiever bezig met het coachen en begeleiden van cliënten die komen uit een relatie waarin partnergeweld werd toegepast. In deze blog wil ik ingaan op de kreet partnergeweld en het vaak onzichtbare maar absoluut miskende karakter ervan.

Ouders, denk aan je kinderen als je gaat scheiden

Deze blog heb ik gekopieerd van Centrum Tea Adema uit Leeuwarden. Een ouder haalde een quote uit deze blog aan: "Uit onderzoek is gebleken dat kinderen het beste af zijn met de ouder die hen het meest de andere ouder gunt."
Mooie quote maar de context nog veel belangrijker als je deze al aanhaalt kun je het niet nalaten om de rest van de blog mee te nemen. Vandaar de volledige weergave waar je je als ouders absoluut goed van doordrongen moet zijn als je gaat scheiden en kinderen hebt.

Vind je het ook lastig om je gevoelens te uitten?


Scheiden = rouwen om dat wat was en had kunnen zijn!

"Het is minder erg iemand door dood te verliezen dan door ontrouw.
De dood vernietigt alleen de toekomst; het verraad doodt ook het verleden."